Login till extranät
  
 
Användarnamn:  

          Glömt lösenordet.
          Glömt anv.namn & lösenord
Lösenord:  
 
   
 
 Varför inloggning?
Bilprovningen tillhandahåller tjänster och produkter för försäljning. Som licensinnehavare i Bilprovningens extranät kan man välja att teckna sig för vissa av dessa tjänster. En identifiering är då nödvändig för att säkerställa att just du får tillgång till rätt information.

 Säkerhetsställande av kvalitet
Vid genomgång av handböckerna har vi funnit brister i viss information. För att säkerställa att användarna inte får felaktiga uppgifter har vi valt att ta bort sådan information, där osäkerhet i kvaliteten skulle kunna förekomma, eftersom den kontinuerliga uppföljningen ej längre kan utföras på samma sätt som tidigare.